Povzetek

Najstnika Bella in Vipulan potujeta na srečanja z znanstveniki in aktivisti po vsem svetu ter iščeta drugačen način sobivanja z drugimi vrstami – ne več kot plenilci, ampak kot sostanovalci na našem planetu.

Bella in Vipulan sta šestnajstletnika, ki prihajata iz udobnih zahodnoevropskih okolij. Na razpolago imata vse, pa vendarle se borita – kot okoljska aktivista za prihodnost, za naravo, za svet. Podnebne spremembe so dejstvo, naš planet se utaplja v odpadkih, pregreva, duší, živalska in rastlinska raznolikost sta vsak dan manjši. Čez petdeset let življenje na Zemlji morda ne bo več mogoče. Kako prepričati ljudi, da so spremembe nujne? Režiser najstnika povabi na potovanje po svetu, na katerem srečata znanstvenike, aktiviste, politike, kmete, ekonomiste, raziskovalce – ljudi, ki so del problema, in ljudi, ki prinašajo rešitve. Bella in Vipulan zastavljata vprašanja in spoznavata, da smo ljudje le delček v mozaiku svetovnega ekosistema. Odkrivata, da je rešitev v prepoznavanju naše povezanosti in soodvisnosti z naravo. Le tako lahko vzpostavimo boljši, trajnostni odnos do sveta.

Film je v letu 2022 prejel nagrado mladega filmskega občinstva, ki jo podeljuje Evropska filmska akademija. O prejemniku nagrade je glasovalo 3100 najstnikov iz več kot 40 držav.

Teme za pogovor: aktivizem, podnebne spremembe, iskanje individualnih, lokalnih in sistemskih rešitev, vloga politike, moč ljudi, odnos človeka do živali, izkoriščanje narave in človeka, prekomerna potrošnja, industrializacija, kapitalizem, onesnaževanje, načini prehranjevanja, ekološko kmetovanje, simbioza človeka in narave, iskanje ravnovesja

Uporabno pri predmetih: domovinska in državljanska kultura in etika, naravoslovje, biologija, sociologija, psihologija, filozofija, geografija, zgodovina, ekonomija, film

Video in fotografije

1videi 10fotografije