Povzetek

Dokumentarni film spremlja številne živalske družine, ki živijo skupaj v hrastu kot v pravi družbi, s težavnimi sosedi, …

Na obronku gozda stoji mogočen hrast, star 210 let. Je kot tempelj, okoli katerega se vrti življenje, varuh naravnega ravnotežja. V njegovi krošnji domujejo veverice in šoje, lubje je naselila kolonija mravelj, v želodih se skrivajo rilčkarji, med koreninami gnezdi poljska miš, pod zemljo se razrašča micelij. Ponoči ga obiskuje jazbec, ob jutranji zori mlade srne. Zvesti par lesnih sov si v duplini ureja gnezdo.

Hrast pooseblja moč in vzdržljivost, je najvišje in najbolj veličastno drevo severne poloble. Za mnoge je simbol upanja za življenje prihodnjih generacij. V filmu drevo postane središče vesolja, ki vrvi od življenja, habitat, ki se nenehno spreminja in prilagaja času dneva, vremenu, letnim časom. Gledalca vsrkata osupljiva fotografija in nikdar enaka zvočna podoba ter mu v meditativnem predahu poglobljenega opazovanja razkrivata krhko ravnovesje živega sveta.

Teme za pogovor: naravni habitati, drevesa, živalske vrste, življenjski krog rastlin in živali, prilagajanje okolju, doživetje narave, observacijski film, filmska izrazna sredstva, literarne in likovne upodobitve narave, sprehod v gozd, ustvarjanje, naravno ravnovesje, pomen naravnega okolja in njegovo varovanje

Uporabno pri predmetih: spoznavanje okolja, biologija, naravoslovje, slovenščina, likovna umetnost, francoščina, filmska vzgoja

Video in fotografije

1videi 4fotografije