Po premieri filma POSEBNI bo v Koloseju v torek, 10. marca ob 20:00 okrogla miza z naslovom POSEBNI – osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi dnevnega varstva ter bivanjskih skupnosti v Sloveniji.

Kje so težave?

9. maja 1996 je Evropski parlament sprejel Deklaracijo o pravicah oseb z avtizmom. Ta med drugim naslavlja tudi pravico do dostopnega in ustreznega bivališča ter pravico do pomoči in podpornih storitev, ki so potrebne za njihovo ustvarjalno, dostojanstveno in neodvisno življenje. Že več kot deset let različne nevladne organizacije, starši oseb z avtizmom in strokovnjaki opozarjajo, da v Sloveniji ni ustrezno dnevno-varstveno in bivanjsko poskrbljeno za osebe s spektroavtistično motnjo. Če je za otroke in delno mladostnike, ki so še vključeni v šolanje, še nekako poskrbljeno, je skrb za mlade in odrasle s SAM skromna, pomoči za celotno družino pa praktično ni.

V Sloveniji še nimamo razširjene mreže dnevnih centrov za osebe s SAM in prav tako ne stanovanjske skupnosti. Podpora pri samostojnem življenju ne more biti le družina, starši ali sorojenci. Ti so težko svojim otrokom ali sorojencem vse življenje mentorji, terapevti in zagovorniki. Na žalost stanovanjske skupine za ljudi z motnjo v duševnem razvoju, ki delujejo v Sloveniji, za večino ljudi z avtizmom niso primerne. Prav tako, pogostokrat ugotavljajo starši, niso za vse osebe s SAM primerni tudi varstveno-delovni centri ali dnevni centri. V neustreznem okolju posameznice in posamezniki s SAM pogosto nazadujejo, stanje in kvaliteta življenja pa se jim občutno poslabša. Da ne bo pomote, ne zato, ker bi bile te bivanjske skupnosti in programi v varstveno-delovnih centrih ter dnevnih centrih slabi. Težava je v storitvah, ki niso specializirane in individualizirane za osebe s SAM.

In koliko časa bo potrebovalo še preteči pri nas, da bomo zagotovili pravice tudi za osebe s SAM?

Dogodek bo potekal pod pokroviteljstvom varuha človekovih pravic Petra Svetine.

Udeleženci okrogle mize: Društvo ASPI , Zavod Modri december, Kralji ulice, Center Janeza Levca Ljubljana, MDDDSZ – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut za avtizem in sorodne motnje.

Zadnje novice