Po premieri filma POSEBNI bo v Koloseju v torek, 10. marca ob 20:00 okrogla miza z naslovom POSEBNI – osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi dnevnega varstva ter bivanjskih skupnosti v Sloveniji. Kje so težave? 9. maja 1996 je Evropski parlament sprejel Deklaracijo o pravicah oseb z avtizmom. Ta med drugim naslavlja tudi pravico […]